0 312 395 00 84
HAKKIMIZDA

Enerji sektörü, ülkemizin kalkınma politikaları içinde hayati önem taşıyan stratejik bir alan niteliğindedir. Artan enerji fiyatları, küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda gelişen duyarlılık, dünya enerji talebindeki artışa karşın tükenme eğilimine girmiş olan fosil yakıtlara bağımlılığın yakın gelecekte devam edecek olması, yeni enerji teknolojileri alanındaki gelişmelerin artan talebi karşılayacak ticari olgunluktan henüz uzak oluşu, ülkemizin enerji güvenliği konusundaki kaygılarını her geçen gün daha da artırmaktadır. Enerjinin etkin kullanımını sağlayacak ısı yalıtımı önlemleri, fosil yakıt tüketimini azaltarak, küresel ısınmaya yol açan sera gazı emisyonlarının azalmasında önemli bir rol oynayacaktır. Isı yalıtımı, yaz aylarında soğutma için kullanılan ve ozon tabakasına zarar veren soğutucu gazlara duyulan ihtiyacı da azaltacaktır. Azalan enerji gereksinimi; elektrik ihtiyacını,dolayısıyla elektrik üretimini ve üretimde kullanılan fosil yakıt miktarını; böylelikle de gaz salınımını azaltmış olacaktır.
Ülkemizde yalıtım konusuna uzun yıllar gereken önem verilmemiştir. Avrupa ülkelerinde kişi başına ısı yalıtımı malzemesi tüketimi  ülkemizden  8 ila 10 kat fazladır ve  hala 15 milyon konutta ısı yalıtımı bulunmamaktadır. Yapıların projelendirilmesi ve detaylandırılması aşamasında diğer uygulamalara oranla ihmal edilen kalem olmuş; uygulama aşamasında da iş basite indirgendiği için yetersiz veya kalitesiz uygulamalar ortaya çıkmıştır. Yalıtıma bu yaklaşım; niteklikli personelin de bu sektörde gerektiği kadar istihdam edilmemesi ile birleşince yalıtım sektöründe belirli bir kalite standartı yakalanamamıştır. Konunun önem kazanmaya başlaması ile birlikte yalıtım sektörü artık belirli bir çizgiyi yakalayan şirketlerin ayakta kalabileceği dolayısı ile rekabetin daha da artacağı ve bunun sonucunda da kalite standartlarının her geçen gün yükseleceği bir sektör haline gelecektir. Her türlü uygulama, basit bir mantıkla değil, yapılacak uygulamanın özelliği, estetiği ve ekonomik şartları göz önünde bulundurularak ve farklı alternatifler sunularak, tarafımızca değerlendirilmek suretiyle yapılmaktadır. Araştırmacı ve deneyimli teknik kadromuz ile teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli yenilenerek gelişmemiz; sektördeki yalıtım işlerine daha kalıcı ve kesin çözümler sunmamızı sağlamaktadır. Ayrıntılı keşif çalışması ile problemlerin doğru tahlil edilmesi sonucu; kaliteli malzeme , doğru detaylandırılmış proje ve uzman bir ekip; iyi bir organizasyon ile doğru sonuçlara ulaşabilir. Buradan yola çıkarak; yüzde yüz müşteri memnuniyetini amaçlayan, yeniliklere açık, doğaya ve insana saygılı, ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan hedeflerle ÇALIŞMAKTAYIZ.

Çağrı Merkezi  
0312 395 00 84
İlkyerleşim Mah. 1884. Sokak No: 1 Yenimahalle/ANKARA
Copyright 2018 © Web Sitesinin Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Kullanılamaz